Samen energie oogsten
Word lid

In de Betuwe zijn er steeds meer initiatieven om duurzame energie op te wekken. De strook langs de A15 is aangewezen als zoekgebied voor wind en zon. E•regie zorgt voor lokaal eigenaarschap van de projecten in de buurt. Zo hebben inwoners, agrariërs en bedrijven van de Betuwe het meeste voordeel van onze energietransitie. Energie oogsten? Dat doen we samen!

Zelf energie opwekken

De productie van energie is veranderd. Van grote elektriciteitscentrales op gas en kolen naar lokale energieopwekking met wind en zon. Lokaal gebruik voorkomt onbalans en netcongestie. Hierdoor zijn grootschalige investeringen in het landelijke elektriciteitsnet niet nodig. Dit besparen wij dan weer als maatschappij en wordt de energietransitie niet vertraagd!

De opgewekte energie gebruiken we lokaal: voor onze eigen elektriciteits- en warmtevoorziening. Met het idee dat we zoveel mogelijk zeggenschap houden over wat er in onze omgeving gebeurt en dat de opbrengsten niet verdwijnen. Zo gaan we er in de toekomst niet op achteruit, maar juist op vooruit. Goed voor onszelf, goed voor onze dorpen en goed voor de Betuwe!

Een coöperatie opgericht om regie te voeren

Energie productie was een spel van multinationals. De transitie naar het lokaal opwekken van duurzame energie geeft kansen om het heft in eigen hand te nemen. In overleg met de gemeenten Over- en Neder Betuwe heeft een groepje initiatiefnemers een coöperatie opgericht. Nu kunnen inwoner, agrariërs en lokale bedrijven meeprofiteren. Iedereen is welkom om mee te doen.

De Betuwe zelfvoorzienend maken

E•regie wil de vraag en aanbod van de lokaal opgewekte energie beter in balans te brengen. E•regie zorgt er voor dat de opgewekte energie lokaal wordt benut. Leden beslissen samen hoe dat vorm moet krijgen. E•regie is reeds begonnen met projecten op enkele bedrijventerreinen en in kleine woonkernen. Initiatieven voor duurzame energieopwekking in de Betuwe kunnen zich bij E•regie aanmelden.

Het elektriciteitsnet raakt overbelast.

Door opwek, transport, opslag en verbruik slim aan elkaar te verbinden worden we minder afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk. Hiervoor is regie nodig, E•regie! E•regie helpt duurzame energie-opwekkers met optimale lokale afzet. Dit doet ze bijvoorbeeld door het geven van advies, het zoeken naar draagvlak, het begeleiden van een lokaal duurzaam energieproject tot het daadwerkelijke opleveren en beheren van een lokaal zelfvoorzienend dorp of bedrijventerrein. Dus van idee tot realisatie.

Iedereen die de verduurzaming een warm hart toe draagt kan lid worden van Energiecoöperatie Midden-Betuwe U.A. (Ec-MB). Als inwoner van de Betuwe kunt u zich aanmelden als lid.

Ook als bedrijf, vennootschap, stichting, vereniging en coöperatie met een lokale betrokkenheid, kunt u lid worden van EcMB. Stuur dan een bericht naar info@ec-mb.nl. We sturen u dan meer informatie en een formulier toe.

Word lid
visual e-regie visual e-regie

Bestuur:

Contact